Rubinga Heritage

Kandungan Bengkel Asas

Image result for pemahaman

HARI PERTAMA – PEMAHAMAN 24/2/2018

 1. Pengenalan ilmu Faraidh
 2. Kepentingan dan keistimewaan ilmu Faraidh
 3. Kepentingan mempelajarinya
 4. Harta peninggalan
 5. Perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian warisan
 6. Sebab-sebab mendapat warisan
 7. Rukun-rukun Faraidh
 8. Syarat-syarat Faraidh
 9. Mereka yang ditegah mendapat harta warisan
 10. Ahli waris yang berhak – Kaedah Fajar
 11. Latihan Melukis Peta Minda Fajar
 12. Penghalangan – Kaedah Fajar
 13. Latihan Penghalangan
 14. Ahli Fardhu – Kaedah Fajar
 15. Latihan Ahli Fardhu
 16. Ahli ‘Asobah – Kaedah Fajar
 17. Latihan Ahli ‘Asobah

Image result for pengiraan

HARI KEDUA – PENGIRAAN 25/2/2018

 1. Ulangkaji Peta Minda Fajar
 2. Ulangkaji Penghalangan
 3. Ulangkaji Ahli Fardhu
 4. Ulangkaji Ahli ‘Asobah
 5. Pengenalan Pengiraan
 6. Pengiraan ahli Fardhu
 7. Pengiraan ahli ‘Asobah
 8. Dzawil Arham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *